Zvýšení měsíční úhrady za pobyt a stravu k 1. 3. 2022

Vloženo: 24.02.2022

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že došlo k navýšení cen hlavních nákladů pro zajištění potřebného chodu Domova pro seniory Chvalkov. Vzhledem k tomu, že dochází k celkovému zvyšování nákladů na žití, reagovala vláda na tento fakt novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se mění některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to změnou maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb.

V této návaznosti proto dojde k 1. 3. 2022 ke zvýšení úhrad za ubytování na částku 250,- Kč/den a stravu na částku 205,- Kč/den. Celková výše měsíční úhrady tak bude činit 13.832,- Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený právní předpis byl vydán v těchto dnech, obdržíte s tím související dokumenty během měsíce března 2022.

S jakýmikoliv dotazy se, prosím, obracejte na sociální úsek Domova důchodců Dobrá Voda.

 

Ve Chvalkově, dne 24. 2. 2022    

                                                                                                   Jana Zadražilová

                                                                                       Pověřena vedením organizaceZPĚT NA AKTUALITY
Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny