Historie našeho domova

Domov pro seniory Chvalkov se nachází v malebné jihočeské krajině a patří mezi osady obce Čížkrajice. Nejstarší písemné zmínky o Čižkrajicích a okolních osadách pocházejí ze 14. století. Chvalkov je poprvé zmiňován roku 1389, kdy Jan Pucek ze Chvalkova a Přibík - jeho pastorek, prodali jeden lán dědiny ve Chvalkově Oldřichovi z Rožumberka.

V roce 1909 byla postavena původní budova našeho domova, která ve svých počátcích sloužila jako německá škola. Po roce 1945 školu vystřídala ozdravovna zřízená ONV pro děti postižené II. světovou válkou. V letech 1953/54 zde byl ONV zřízen dětský domov. V roce 1958 ONV ruší dětský domov a vzniká domov důchodců. V 60 letech 20. století byla původní budova přestavěna a další přístavba podkroví proběhla v domově důchodců v roce 2000. V roce 2007 byl domov důchodců přejmenován na domov pro seniory.


V období od 1. do 4. 10. 2012 proběhla v našem zařízení inspekce sociálních služeb, která se zabývala:

  1. plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb dle §§ 88 a 89 ZSS včetně posouzení obsahu smlouvy dle § 91 odst. 2) ZSS /náležitosti smlouvy/ a správnosti výše úhrady stanovené v rámci výše úhrady dle § 73 až 77 ZSS
  2. kvalita poskytovaných sociálních služeb podle § 99 ZSS
Během této inspekce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny