Kalkulátor výše úhrad

Pro výpočet vyplňte výši měsíčního příjmu, vyberte typ pokoje a klikněte na tlačítko Vypočítej. V zelených polích se zobrazí vypočítaná výše úhrad.

Zadejte výši měsíčního příjmu/důchodu (bez příspěvku na péči)
Vyberte typ pokoje z ceníku
Celodenní strava (pevná částka, nelze měnit)


Cena za pobyt a stravu
Maximální výše úhrady
Zůstatek z důchodu - kapesné (minimálně 15% příjmu/důchodu)
Rozdíl mezi skutečnými náklady a náklady hrazenými uživatelem

Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu nákladů, může Domov pro seniory Chvalkov uzavřít Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny