Volnočasové aktivity

Cílem aktivizačních činností je náplň volného času uživatelů a nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech.

Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku.

Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále „aktivizační pracovnice“) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den. Týdenní a měsíční harmonogramy jsou tvořeny aktivizačními pracovnicemi ve spolupráci s vedoucí sociálního úseku, která odpovídá za jejich provádění. Harmonogramy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách domova. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 – 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 – 15:00.

Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace vycházející z individuálních přání a potřeb uživatelů.

Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce, mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic.

Ranní rozcvička

Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod.

Posezení s českou písničkou

Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice.

Procvičování paměti

Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek.

Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic.

Filmový klub

Společné sledování filmů dle přání uživatelů.

Tvořivá činnost

Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, péče o zahrádku aj.

Mše svatá v zařízení

V zařízení se koná 2x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj.

Duchovní slovo

Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova.

Kavárna

Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků, či narozenin) s cílem umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty.

Čtenářský klub

Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova.

Animoterapie

Terapie akvarijními rybičkami - terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária.

Canisterapie a felinoterapie - od roku 2013 spolupracujeme s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. Pravidelně k nám tak dochází canisterapeutický a felinoterapeutický tým paní Jany Kučerové.

Během roku nás ovšem navštěvují i jiná zvířata. Animoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice.

Procházky po okolí

Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů.

Virtuální Univerzita třetího věku

Domov pro seniory Chvalkov je konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studium je umožněno našim uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Tutorem konzultačního střediska je sociální pracovnice.

Klub vaření

Koncem roku 2015 byla zprovozněna kuchyňka pro aktivizační účely. Ihned vzápětí byl založen klub pečení, kde se uživatelé za pomoci aktivizačních pracovnic věnují vaření a pečení.

Ostatní služby

Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které službu v domově pravidelně poskytují. Jednou měsíčně do domova přijíždí pojízdná prodejna „Jaroslav“.

Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny