Co je Virtuální Univerzita třetího věku?

Jedná se o projekt, který virtuální formou (prostřednictvím internetu) nabízí studium klasické Univerzity třetího věku tzn. nabízí seniorům vzdělání na vysokoškolské, univerzitní úrovni. V lednu 2014 se stal náš domov konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. Studium probíhá při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Kontaktní osoba - tutor střediska: Mgr. Dana Manová.

Virtuální Univerzita třetího věku v našem domově je otevřena též zájemcům z blízkého okolí. V případě zájmu nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Zimní semestr 2020/2021

V zimním semestru 2020/2021 se budeme věnovat kurzu "Leonardo da Vinci 1452-1519".

Číslo přednáškyTermín společné přednášky
106. 10. 2020
220. 10. 2020
303. 11. 2020
417. 11. 2020
501.12. 2020
615. 12. 2020

Absolvované kurzy v středisku

StudiumAbsolvovaný kurz
LS 19/20České dějiny a jejich souvislosti II.
ZS 19/20Genealogie - hledáme své předky
LS 18/19Barokní architektura v Čechách
ZS 18/19Včelařský rok
LS 17/18Kouzelná geometrie
ZS 17/18České dějiny a jejich souvislosti
LS 16/17Cestování - co jste možná nevěděli
ZS 16/17Dějiny oděvní kultury III.
LS 15/16Dějiny oděvní kultury II.
ZS 15/16Dějiny oděvní kultury
LS 14/15Lesnictví
ZS 14/15Historie a současnost české myslivosti
LS 13/14Lidské zdraví
LS 13/14Astronomie

Styl výuky v středisku

Výuka i studium probíhá formou e-learningu. Přednášky (předem nahrané přednášejícími z vysokých škol) jsou prezentovány virtuální formou prostřednictvím internetu. Studenti mají přednášky i učební materiál neustále k dispozici na internetovém portále vzdělávání seniorů "e-senior", na němž též plní své studijní povinnosti. Ke studiu Virtuální Univerzity třetího věku není nutné mít doma internet - lze využít připojení k internetu v Městské knihovně Trhové Sviny. Studium předpokládá základní znalost práce na počítači (studium zvládne každý, kdo dokáže pracovat s e-mailovou poštou). Studium probíhá při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde probíhají taktéž závěrečné promoce.

Pro koho je Virtuální Univerzita třetího věku vhodná?
Virtuální Univerzita třetího věku je určena seniorům, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (zejména kvůli vzdálenosti a zdravotnímu stavu). VU3V je vhodná pro všechny seniory, kteří mají zájem, dozvědět se nové informace, seznámit se s novými věcmi. VU3V podporuje sociální integraci člověka.

Kdo u nás může studovat?
Osoby se statusem starobního důchodce (s nárokem na starobní důchod, nebo v předčasném starobním důchodu);

Podmínky studia
Vyplněná a kontaktním střediskem potvrzená přihláška. Zaplacený studijní poplatek Studijní poplatek záleží na společně vybraném tématu (cena kurzů 200 - 300,- Kč tj. cena za celý kurz)

Ukončení semestru
Na konci každého semestru (po jeho úspěšném absolvování) obdrží student Pamětní list o absolvování daného semestru.

Promoce
Pokud student absolvuje 6 semestrů je pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.

Genealogie - hledáme své předky - Promoce Praha - Nataša Prachařová, Hana Novotná
Barokní architektura v Čechách - Závěrečný seminář Dešenice
Včelařský rok
Kouzelná geometrie - Promoce Ing. Kahounová
Kouzelná geometrie - Promoce pí. Schwarzmüllerová
Kouzelná geometrie - závěrečný seminář Vodňany
České dějiny a jejich souvislosti - ČZU v Praze
České dějiny a jejich souvislosti - ČZU v Praze
Cestování - co jste možná nevěděli - závěrečný seminář Třeboň
Dějiny oděvní kultury III. - závěrečná hodina
Dějiny oděvní kultury III. - Promoce pí. Hohenbergerová
Dějiny oděvní kultury III. - Promoce pí. Křenková
Dějiny oděvní kultury III. - Promoce pí. Prachařová
Dějiny oděvní kultury III. - Promoce p. Křenek
Dějiny oděvní kultury II. - závěrečný seminář Borovany
Dějiny oděvní kultury II. - závěrečný seminář Borovany
Dějiny oděvní kultury II. - Promoce pí. Eva Dobešová
Dějiny oděvní kultury II. - Promoce pí. Eva Dobešová
Lesnictví - KS Chvalkov s Ing. K. Nehodovou
ČZU Praha, VU3V - závěrečný seminář
ČZU Praha, VU3V - závěrečný seminář

Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny