Co je Virtuální Univerzita třetího věku?

Jedná se o projekt, který virtuální formou (prostřednictvím internetu) nabízí studium klasické Univerzity třetího věku tzn. nabízí seniorům vzdělání na vysokoškolské, univerzitní úrovni. V lednu 2014 se stal náš domov konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. Studium probíhá při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Kontaktní osoba - tutor střediska: Bc. Klára Mojhová.

Virtuální Univerzita třetího věku v našem domově je otevřena též zájemcům z blízkého okolí. V případě zájmu nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Zimní semestr 2022/2023

V zimním semestru 2022/2023 se budeme věnovat kurzu "Klenoty barokního sochařství v českých zemích".

Číslo přednášky Termín společné přednášky
1 4.10.
2 18.10
3 1.11.
4 15.11.
5 29.11.
6 13.12.

Absolvované kurzy v středisku

Studium Absolvovaný kurz
LS 21/22 Křesťanská ikonografie a hagiografie
ZS 21/22 Rituály evropských královských rodů
LS 20/21 Život a dílo Michelangela Buonarroti
ZS 20/21 Leonardo da Vinci 1452-1519
LS 19/20 České dějiny a jejich souvislosti II.
ZS 19/20 Genealogie - hledáme své předky
LS 18/19 Barokní architektura v Čechách
ZS 18/19 Včelařský rok
LS 17/18 Kouzelná geometrie
ZS 17/18 České dějiny a jejich souvislosti
LS 16/17 Cestování - co jste možná nevěděli
ZS 16/17 Dějiny oděvní kultury III.
LS 15/16 Dějiny oděvní kultury II.
ZS 15/16 Dějiny oděvní kultury
LS 14/15 Lesnictví
ZS 14/15 Historie a současnost české myslivosti
LS 13/14 Lidské zdraví
LS 13/14 Astronomie

Styl výuky v středisku

Výuka i studium probíhá formou e-learningu. Přednášky (předem nahrané přednášejícími z vysokých škol) jsou prezentovány virtuální formou prostřednictvím internetu. Studenti mají přednášky i učební materiál neustále k dispozici na internetovém portále vzdělávání seniorů "e-senior", na němž též plní své studijní povinnosti. Ke studiu Virtuální Univerzity třetího věku není nutné mít doma internet - lze využít připojení k internetu v Městské knihovně Trhové Sviny. Studium předpokládá základní znalost práce na počítači (studium zvládne každý, kdo dokáže pracovat s e-mailovou poštou). Studium probíhá při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde probíhají taktéž závěrečné promoce.

Pro koho je Virtuální Univerzita třetího věku vhodná?
Virtuální Univerzita třetího věku je určena seniorům, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (zejména kvůli vzdálenosti a zdravotnímu stavu). VU3V je vhodná pro všechny seniory, kteří mají zájem, dozvědět se nové informace, seznámit se s novými věcmi. VU3V podporuje sociální integraci člověka.

Kdo u nás může studovat?
Osoby se statusem starobního důchodce (s nárokem na starobní důchod, nebo v předčasném starobním důchodu);

Podmínky studia
Vyplněná a kontaktním střediskem potvrzená přihláška. Zaplacený studijní poplatek Studijní poplatek záleží na společně vybraném tématu (cena kurzů je 400 Kč tj. cena za celý kurz)

Ukončení semestru
Na konci každého semestru (po jeho úspěšném absolvování) obdrží student Pamětní list o absolvování daného semestru.

Promoce
Pokud student absolvuje 6 semestrů je pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.


Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s Virtuální Univerzita třetího věku Obec Čížkrajice Trhové Sviny