Drobečková navigace

Úvod > Výroční zprávy > Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dle § 18  zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory Chvalkov, jako povinnému subjektu uloženo do 1.března zveřejnění výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o své činnosti, která má obsahovat:


a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí;

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení;


d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence;

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení;


f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.


 

Žádost o informace 


Žádost můžete podat:

 

-  písemně na adresu DpS Chvalkov, Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny;

-  emailem na adrese: reditel@domovchvalkov.cz;

osobně v době od 7:00 – 15:00 na stejné adrese.

 

Žádost můžete podat na předtištěném formuláři, který
naleznete: ZDE

 

Výroční zprávy ke shlédnutí:

20172016201520142013201220112010.

 

                     Leták                

           IMG.jpgIMG_0001.jpg 
 

  aed.jpg 

logoJčK.JPG

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje